Ấn phẩm, in ấn - IDC

ENG | VIE
logo-mobile

Ấn phẩm, in ấn

Để khách hàng có thể nhận diện và ghi nhớ thương hiệu của mình, các doanh nghiệp cần ra sức truyền thông giúp tạo nên hình ảnh thương hiệu trong tâm trí khách hàng.

IDesign-Construction Việt Nam cung cấp dịch vụ THIẾT KẾ, IN ẤN CÁC ẤN PHẨM TRUYỀN THÔNG (MEDIA PUBLICATION)  như tờ rơi, poster, băng rôn, áp phích,… mong muốn đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc hình thành thói quen tiêu dùng của khách hàng.

Liên hệ theo hotline: 0936.028.262